Linda har bodd på gården i ti år, men har aldri sett dette: – Det var litt av en opplevelse