Dette er nå klart etter at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet har vært sammen og blitt enige om et valgteknisk samarbeid.

Solid flertall

Det er John Morten Laugsand (Ap) som har vært møteleder i forhandlingene så langt. Han er tilfreds med resultatet som er oppnådd, men legger til at det fortsatt er mye som gjenstår før kabalen har gått opp, når det gjelder fordeling av plassene i de forskjellige utvalg og hvem som skal bli ledere i hovedutvalgene.

Varaordfører

I den enighetsprotokoll som nå foreligger og som er signert av alle de involverte partier, går det fram at de har forpliktet seg til å stemme på Lenvik som ordfører og Gunhildsøien som varaordfører.

Les mer i tirsdagsavisa.

LEDERDUO:Frontskikkelsene i lokalpolitikkene i Midtre Gauldal de kommende fire år: Erling Lenvik fra Ap blir 8. oktober valg til kommunens nye ordfører og Kristin Gunhildsøien fra Høyre til varaordfører.