- Vi ble kjent med denne saken i fjor høst. På oppdrag fra oss foretok Skanskas ingeniørgeologiske rådgiver, Statkraft Grøner, en besiktigelse av området. Konklusjonen ble at det ikke er fare for at sprengning kan øke faren for at steinblokka faller ned, gitt at vi holder oss innenfor rystelseskravene, sier daglig leder i Orkdalsvegen AS, Kjetil Sand.

- Rystelsesmålere ble montert. Og så langt viser de at vi holder oss langt under de øvre grensene for hva som er tillatt, legger han til.

Tar sikkerheten alvorlig

- Steinen har ligget der i mange år før vi begynte, derfor har jeg vanskelig for å se at vi har ansvar for å iverksette tiltak, sier Sand.

- Men har du forståelse for at folk er bekymret?

- Klart det! Vi tar sikkerheten alvorlig. Det er derfor vi blant annet har satt opp rystelsesmålere som vi følger regelmessig, forsikrer Sand.

Videreført ansvaret