Har sendt koronaliste til fylkeskommunen og foreslår skolebytte