Bonde i Budal: - Nekter å la meg knekke av uvilje, dumskap og uvitenhet