Snøscooterturer for eldre og uføre er et prisverdig tiltak fra Flå snøscooterklubb, sier en hytteeier til Trønderbladet.

Les også: Snøscooterløyper i Melhus skal utredes

Men søndag var han på skitur til St. Olavsknippen og observerte det han kaller ulovlig villmannskjøring.

- Det er ikke sedate hytteeiere som har stått for denne kjøringen! Dette er etter mitt syn miljøkriminalitet og noe som politiet burde interessere seg for, sier Leidulv Gagnat som er hytteeier ved Håen.  Han er opptatt av at det blir satt en stopper for den ulovlige scooterkjøringen i marka. Han har sett en del ungdommer som har drevet med slik villmannskjøring i områet Håen - Samsjøen de siste vintersesongene.

- Denne type virksomhet er kun egnet til å bringe all bruk av snøscooter i vanry, og skape unødige restriksjoner for de av oss som ønsker å operere innenfor regelverket, sier Gagnat.

Han håper det kan gis tillatelse til bruk av snøscooterturer for eldre og uføre, til glede for de som ikke lenger kan ta seg inn i marka «for egen maskin».