Lena Helene Dalen fra Melhus dukket opp blant søkerne til stillingen som avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering. Stillingen er en av toppjobbene i Politidirektoratet i Oslo.

Trønderbladet har kontaktet Lena Helene Dalen for å få en kommentar til at hun har søkt stilllinga.

- Det ble en feil. Søknaden er trukket. Jeg går ikke i detaljer om dette, sier Dalen.

Dalen vil ikke si noe om jobben hun har i Nye Veier og hun ønsker ikke å bli avbildet.

Hard konkurranse

På søkerlista er Dalen én av elleve søkere til stillingen. Den mest kjente er Marit Fostervold, som er visepolitimester i Sør-Trøndelag. De andre ni søkerne er menn. Det er Adressa.no som skriver dette.

Les også: Melhusbygg i det nye veiselskapet

Kommer fra Nye veier

Lena Helene Dalen (52) jobber i dag som direktør for helse, sikkerhet og miljø i selskapet Nye veier AS. Hun kom da fra oljeselskapet Repsol. Nye Veier AS er et eget utbyggingsselskap for utvalgte prosjekter på hovedvegnettet, deriblant ny E6 mellom Melhus og Ulsberg. Nye Veier eies av Samferdselsdepartementet, og har fått tildelt sju veistrekninger med ei investeringsramme på 130 milliarder kroner. Selskapet ble operativt fra årsskiftet.

Krevende jobb

Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering ble opprettet i 2014, og skal styrke politi- og lensmannsetatens arbeid med nettopp beredskap og krisehåndtering. Det inkluderer krisehåndtering og kriseplanverk, nasjonale beredskapsressursers, responstid, operative og taktiske fagdisipliner, metodeutvikling, materiell og utstyr, offentlig sikkerhet og objektsikring.  Nødnett, samband, samvirke og samhandling mellom ulike politiressurser, er også blant avdelingens ansvarsområder. Politiets trafikk og sjøtjeneste hører også faglig til denne avdelingen. Avdelingen er i tillegg ansvarlig for samhandling med øvrige samfunnsaktører innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering.