Stein Sundseth ble raskt enig med kommunen, og skrev under avtale om å selge sin andel i borettslaget, for å gjøre det om til en kommunal leilighet. En leilighet han fortsatt skal bo i.

BORETTSLAG: Grindahaugen borettslag på Støren skal etter planen bli kommunalt eid og driftet. Komplekset har 12 leiligheter. Foto: Marthe Eid

- Fornøyd med avtalen

– Jeg er fornøyd med den avtalen. Men nå venter jeg på oppgjøret, sier Stein.

Slik han har forstått det, har ikke alle gått med på avtalen om å gjøre om leilighetene til kommunale boliger.

– Jeg spurte om jeg kunne få selge min andel selv om noen sier nei. De trodde det, men kunne ikke si det helt sikkert, forteller Sundseth om samtalen med Eiendom- og kommunalteknikk hos Midtre Gauldal kommune.

Stein Sundseth trives godt i leiligheten, og ser frem mot å få gjort opp med kommunen.

Tre av fire har sagt ja

Ingvar Hanshus hos Eiendom- og kommunalteknikk bekrefter det Sundseth forteller, at de venter på at alle skal si ja til avtalen kommunen har kommet med, for å løse opp borettslaget.

Ordfører Sivert Moen er styreleder for Grindahaugen borettslag. Han forteller at fire av totalt 12 leiligheter er privateid. Han sier at de har sendt ut tilbud til alle disse fire, og at tre av dem har takket ja til avtalen. Sistemann har ikke godtatt avtalen ennå.

Der står saken, enn så lenge. Moen er litt usikker på om de kan betale ut Sundseths andel nå, før alle har godtatt avtalen.

- Alle skal få bo der

– Vi har tenkt at alle skal ha samme avtale, og behandles likt. Det er det vi har prøvd å etterstrebe.

Han sier at kommunen ønsker å gjøre om alle leilighetene til omsorgsboliger, og at ingen skal komme dårligere ut i fremtiden, enn de gjør per i dag.

– Vi ønsker at beboerne skal føle trygghet, og at de skal føle seg trygge på at de skal få bo der så lenge de ønsker.

– Hva med Stein? Kan han få pengene sine nå, eller må han vente til dere lander avtalen?

– Jeg tør ikke si det akkurat nå. Vi må i så fall ha et møte med Stein. Det er ham vi må snakke med, ikke avklare saken gjennom avisa, sier Moen.