Kommunene sør for Trondheim er bekymret for at de kan havne i bakleksa når Trøndelag med administrasjonssenter i Steinkjer, blir en realitet.

Seks kommuner

Ordførerne fra seks kommuner sør for Trondheim har en periode drøftet om de skal danne et regionråd for å bli bedre hørt når tyngdepunktet i Trøndelag blir i nord. De seks kommunene er Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal.

Les også: Vil bli motrøst i nye Trøndelag

Tirsdag skal Melhus formannskap drøfte om Melhus skal slutte seg til regionrådet i Trøndelag sør. Politikerne får da framlagt forslag til vedtekter for regionrådet. I vedtektene står det blant annet at regionrådet skal være medlemskommunenes felles drøftings- og samordningsorgan, og har som formål å ivareta felles interesser og styrke regionens utvikling.

Fra før finnes det flere regionråd i Sør-Trøndelag. Melhus og Midtre Gauldal er med i Trondheimsregionen som særlig har hatt fokus på næringsarealer, E6-bygging og konsekvenser av folkevekst. Ett annet organ er Fjellregionen der Midtre Gauldal er med.

Rådmannen anbefaler at Melhus blir med i det nye regionrådet, og viser blant annet til at «nye Trøndelag» og KS har gitt signaler om at det er bedre å ha dialog med et regionråd enn å ha dialog med en og en kommune.

Vedtekter

Ifølge forslag til vedtekter skal ordførerne i medlemskommunene utgjøre styret i regionrådet. Videre foreslås det at kommuner kan reservere seg i saker og prosjekter der de ikke ser det som aktuelt å delta. Finansieringa av regionrådet skal skje ved at kommunene betaler en årlig kontingent.