- Vi har tatt inn totalt 535 elever i år, og det var i alt 588 søkere til skolen. Det er særlig på elektrofag at vi har fått gode søkertall. Vi kunne nesten hatt 2 klasser til, for mange som hadde elektrofag på Melhus videregående skole som førsteønske står på venteliste, sier rektor Astrid Gynnild. Skolen har tatt inn 30 elever på elektro Vg1, og det samme antallet på elektro Vg2. Alle hadde elektro som sitt førsteønske. I alt tar skolen inn 60 elever på elektrofag.- På elektrofag Vg1 har vi 35 søkere som står på venteliste. På elektrofag Vg2 er tallet noe lavere, så ventelisten der er kortere, sier Gynnild.Gode søkertallHun forteller at det har vært god søkning generelt til skolen.- Det har vært en god søkning til de aller fleste utdanningsprogrammer. Men også vi opplever trenden som har gjort seg gjeldende i fylket og på landsbasis generelt; Det har vært en liten økning i søkere til studiespesialisering, og en nedgang på enkelte yrkesfag, sier hun.Nedgang i yrkesfagGynnild forteller at nedgangen gjør seg gjeldende på blant annet restaurant og matfag.- Vi er nødt til å legge ned faget kokk og servitør på restaurant og matfag Vg2. Det skyldes få søkere. På restaurant og matfag Vg1 derimot er det gode søkertall, sier hun. Også på bygg- og anleggsteknikk er det færre søkere i år enn fjoråret. Det gjør at faget klima-, energi- og miljøteknikk på Vg2 får halv klasse, altså 8 elever. Helse- og oppvekstfag har gode søkertalll. Det samme har service og samferdsel og idrettsfag. - På idrettsfag har vi fått gode søkertall både innen fotball, håndball og sykkelsport, sier Gynnild.Oppfylte skoleklasserOgså på Gauldal videregående skole har søkertallene vært gode. - Vi har tatt inn 366 totalt, og det er mer enn vi hadde forventet. Alle tilbud vi har er så å si fylt opp. Det er fullt på helse- og oppvekstfag og service og samferdsel. I tillegg er det fullt på bygg- og anleggsfag, og det er vi særdeles glad for, sier rektor Halvard Kjelås.Også på teknikk og industriell produksjon er klassene fyllt opp. - Så har vi i tillegg mange søkere til allmenfaglig påbygging. Der er det mer enn 30 søkere, så får vi se om vi klarer å takle det, sier Kjelås.På studiespesialisering Vg1 var det i alt 49 søkere.