Virksomhetsleder Margareth Lomheim hadde håpet at vinduene kunne skiftes i sommer mens elevene hadde sommerferie. Nå ser det ut til at det er høyst utklart når vinduene blir skiftet. Vinduene skal skiftes fordi de er råtne, og utskifting vil gi innsparing på energibudsjettet.

- Vi fikk en innmari forskyvning, og vi er nødt til å prioritere hva som er viktigst for Melhus kommune, sier Ola Øie, leder for forvaltning, drift og vedlikehold i Melhus kommune.

Beklager utsettelse

- En utsettelse vil være forferdelig synd i forhold til elevene. Vinduene må spikres igjen til vinteren, sier Bård Egil Alstad, leder i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

At Melhus kommune har satt utskifting av vinduene på Eid skole på vent, kommer som en stor overraskelse på FAU-lederen. Han trodde at det ville skje snart, og peker på at elevene klager på trekkfulle vinduer og ujevn temperatur. Blir vinduene spikret igjen til vinteren for å spare strøm, blir det vanskelig å lufte i klasserommet. Alstad er betenkt over forholdene, og spør om dette er helsemessig bra og forsvarlig for barna.

- Vi må ta opp dette i FAU-møte, og se hva vi som representanter for foreldrene kan gjøre, sier Alstad.

Kan ikke love noe

Bakgrunnen for utsettelsen er striden rundt rammeavtalene som Melhus kommune planla å inngå med enkelte større entreprenører. Politikere protesterte, og inngåelsen ble utsatt. I juni behandlet formannskapet i lukket møte rammeavtaler for håndverkstjenester. Vedtaket da ble at formannskapet tar til etterretning den innstillinga rådmannen har foretatt om kontrakter for rammeavtaler for håndverkstjenester. Videre at valg av tildelingskriterier i lignende saker skal ansees som å være av prinsipiell betydning, og skal legges fram for politisk behandling. Formannskapet hadde også med et punkt om at de sterkt vil beklage saksbehandlinga.

Øie opplyser at rammeavatalene er underveis, og at det er en del byggeprosjekter som skal gjennomføres. For å unngå å skape falske forhåpninger, kan han ikke si noe om når Eid skole får nye vinduer. Kommunen har ikke laget prioriteringsliste over hva det haster mest med.