Tradisjonshus i Børsa har tapt penger på flere store byggeprosjekt i år. I tillegg sitter de med flere usolgte hus, på grunn av tørken i boligmarkedet. Gjelda i Tradisjonshus blir anslått til 14 millioner kroner, og deres bankforbindelser ønsket ikke å låne ut mer for å betale lønn og forfalt merverdiavgift. Ledelsen valgte derfor en frivillig begjæring om konkurs. I går møttes eier, bank, kreditorer og bostyrer til kreditormøte, og det er ingen veg tilbake for konkurs i den 15 år gamle bedriften. De ansatte ble informert mandag kveld.

Melhus Sparebank er en av de største kreditorene i boet, men banksjef Knut Olav Lian sier virkningene for dem ikke blir veldig store. Verdiene i Tradisjonshus er på flere millioner kroner.

- Frykter dere et ras av konkurser i byggebransjen?

- Nei, det gjør vi ikke. Det vi opplever nå er et bransjefenomen, men vi har tillit til at de aller fleste greier omstillinga, sier banksjefen.

SLUTT: Mons Opland var daglig leder i Tradisjonshus i Børsa.