Hver tiende i alderen 18-67 år i Sør-Trøndelag får trygdeytelse, og økninga fortsetter.

NAV melder at økninga ikke er så stor som den var i fjor, og at det har vært ei økning fra september i fjor til september i år på 1,2 prosent . Det er en svak nedgang når det gjelder varig uførepensjon, og dette forklares av NAV med at ei relativt stor gruppe uførepensjonister i fjor nådde pensjonsalder. Samtidig er det store fødselskull som er i en alder der andelen uføremottakere er stor. I alt 17.778 sørtrøndere mottok varig uførepensjon. I Melhus gjelder dette 912 personer, i Midtre Gauldal 372, 382 i Skaun og 316 i Klæbu.

2.214 sørtrøndere mottok tidsbegrenset, og det gjaldt 164 melhusbygger (ei økning på 10,1 prosent), 41 i Midtre Gauldal (ei økning på 2,5 prosent), 40 i Skaun (ingen økning) og 78 i Klæbu ( ei økning på 34,5 prosent).