Trondheim flyklubb er både skuffet og overrasket etter at Melhus formannskap enstemmig vendte tommelen ned for flyplass på Fremo.

Mens flyklubben er skuffet, er motstanderne glade og lettet over at det ble nei da flyklubben søkte om å få gå i gang med reguleringsplan for Fremo flysportsfelt. Avslaget i formannskapet var i tråd med rådmannens innstilling.

Fikk signaler

- Det er med skuffelse og litt forbauselse vi ser at politikerne ikke ga oss mulighet til å jobbe videre. Vi har jobbet med saken i klubben i fire år. Ut fra politiske signaler tidligere, er vi litt overrasket over det som har skjedd. Vi har fått positive signaler hele tida, sier Øystein Moa, prosjektansvarlig og medlem av Trondheim flyklubb.

Han mener at formannskapet kunne ha sagt ja i denne omgang, og latt dem jobbe videre for at de kunne vise hva planene går ut på. Dette mente han ville ha vært riktig selv om flyklubben risikerte nei i neste omgang.

- Vi ser det som formålsløst å anke, og nå har vi fått et politisk signal. Det kan bli vanskelig å få etablere seg innenfor Melhus kommune, sier Moa.

Jublet over avslag

Smilene var brede hos motstanderne da det var klart at et enstemmig formannskap sa nei til flyplass på Fremo.

- Dette er en seier for området, og vedtaket er topp, sier Ole Kristian Holthe og Erik Eidsmo som møtte som tilhørere på vegne av naboer.

Grunnvann

Stig Ler er formann i Fremo vassverk, og han sluttet seg til kommentaren.

- Dette har vi kjempet imot i mange år. Nå må vi få orden på området, sier Ler.

Illustrasjonsfoto fra Losen Airport på Kvål