MERARBEID: Ulovlig skuterkjøring i løypetraseen på Langmyra på Ler fører til mange timers merarbeid for Sigurd Fremo.