- I Gaula og i sidevassdragene har vannstanden i natt og i dag vært større enn den har vært de siste 20 årene, sier Eirik Holmkvist hos NVE.

NVE sendte i dag ut et flomvarsel for Trøndelag og Møre og romsdal hvor det står at "Det ventes mer nedbør i området utover formiddagen, men intensiteten ventes å bli mindre enn i natt. I vassdragene som har hatt relativt størst flom i natt, som Gaula, ventes ikke vannføringen å øke til nivåer høyere enn registrert i natt. "

Regner fortsatt

Ifølge yr.no er det ventet at regnværet vil forsette i alle fall fram til 14-tiden lørdag, men ifølge Holmkvist vil regnværet være mindre intenst enn i natt, og faren for at vannstanden skal gå høyere enn i natt er liten.

- Lokalt i elva kan det være vannet stiger noe, men ikke like mye som i natt, sier Holmkvist.

SE BILDER: Bildegalleri av en flomstor Gaula her

Våt innkjørsel

På Bagøyen i Mehus sentrum har flommen ført til at Rolf Dahl sin innkjørsel minner mer om en innsjø enn en bilvei.

- Jeg måtte brukeden høyeste bilen min for å kjøre til postkassa og hente avisa i morges, smiler han.

Han mener det e rmindre enn 20 år siden sist han hadde Gaula på besøk helt oppe mot garasjen, og sier at han ennå ikke er bekymret for bolighuset sitt.

Oversvømte jorder

Nabo Johan Gimse mener det i alle fall er 20 år siden strømmen er så sterk i en flomstor Gaula. Veien som fører innover mot gårdsbrukene på Bagøyen er sperret, både av elvevann, og av at elva har tatt med seg brua over dets om tidligere var en liten bekk ved huset til Rolf. Nå flommer bekkevannet oppover fra elva, istedet for ned i den.

- Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar før vannet går ned. Jordene er flate. Elva har revet med seg både korn og poteter, så det blir nok en dårlig avling i år, mener Gimse.

Rolf Dahl har fått erstattet innkjørselen med en innsjø på Bagøyen. Foto: Torill Ustad Stav
Brua har overlavd flere flommer, men ble tatt av avnnmassene lørdag.
Det kan bli dårlig avling for bøndene som fikk jordene sine oversvømt.