Kjell Vidar Skjærvø fra Støren er en av dem som er oppbrakt over prisøkninga. 16. oktober avslutter NSB samarbeidet med busselskapene, og Skjærvø har regnet ut at han fra da av får fordoblet utgiftene per måned til pendling. Han bor på Støren, og pendler til Trondheim i likhet med mange andre i Gauldalen.

Fordobles

I dag kjøper han månedskort for buss og tog, og betaler 1630 kroner. Fra 16. oktober er prisen for et månedskort 3260 kroner.

- Når prisen er oppe i 3260 kroner i måneden, kan jeg kjøre bil heller. Det er rimelig stor kø allerede, og med bare 10-15 biler ekstra per dag, vil det merkes, sier Skjærvø.

Dagens takstsamarbeid har gitt pendlerne mulighet til å kjøpe månedskort enten hos NSB eller hos busselskapene, alt etter hvor det har passet for dem. Nå må de enten kjøpe månedskort for tog eller for buss fordi overgangsordninga forsvinner.

- Enklere for kundene

Strekningsleder Børge Nilsen i NSB mener at NSB's valg om å gå ut av takstsamarbeidet, gjør det enklere for kundene.

Nilsen sier at NSB valgte å gå ut av takstsamarbeidet av flere grunner. To av dem er at busselskapene og NSB praktiserte ulike rabattordninger og hadde ulike aldersgrenser for studenter. NSB trafikkerer over flere takstområder.