I den nye forskrifta for hundehold i Melhus, kan båndtvangen utvides. Hundeeiere er pålagt å rydde opp etter hunden.

Forskrifta ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre, og skal sendes ut til alle husstander i kommunen. I forskrifta går det fram at båndtvang betyr at hunden skal holdes fysisk i bånd eller være forsvarlig innestengt.

Den ordinære båndtvangen gjelder fra 1. april til 20. august. Det er båndtvang hele året i boligområder, handleområder, på kirkegårder og i idrettsanlegg. Det er heller ikke lov å la hunden springe fritt i skiløyper når den brukes av skigåere. Der bufe virkelig beiter som det heter i forskrifta, utvides båndtvangen til 10. oktober. Når det er bading på Øysand og ved Svorksjøen, er det også båndtvang. Det er ikke tillatt å ta med hunder til skoler og barnehager uten at dette er avtalt.

I perioden 15. juli til 10. september kan det på et definert område i Vassfjellet tillates hundedressur uten at hunden er i bånd. Dette er ikke tillatt i helgene, og hundene må være merket med navn og telefonnummer på eier.

Det er innført en bestemmelse om at eier må rydde opp etter hunden om den gjør fra seg på blant annet vei, fortau, park, turvei eller strand. Bryter en bestemmelsene i forskrifta, kan hundeeieren straffes.