De åtte kunstnerne er: Anne Bårdsgård, Elisabeth Engen, Grethe Britt Fredriksen, Karin Aurora Lindell, Jorun Kraft Mo, Kristin Opem, Ove Stokstad og Eli Anne Tiller.

Hver enkelt av de åtte kunstnerne driver sitt eget foretak, men samtidig har de ulike former for samarbeid og utadretta virksomhet. I den nye portalen er det samlet materialet som dokumenterer både fellesprosjekter og hva hver enkelt gjør.

– Vi håper websiden vil bidra til en synliggjøring og styrking av fagmiljøet rundt Seminarplassen, og at dette vil høyne interessen for oss som yrkesutøvere, sier Engen og Fredriksen. Begge har stått i spissen for dette arbeidet og vil fungere som webredaktører videre framover med jevnlige oppdateringer på startsiden.

KUNSTNER: Jorun Kraft Mo. Arkivfoto: John Lerli