Formannskapet skal behandle saken på sitt møte den 12. april. Rådmannen foreslår at det innhentes tilbud fra flere konsulentfirma for å lage estetiske retningslinjer innen et halvt år. Målet er å innarbeide de nye retningslinjene i kommuneplanen, som er under fornyelse.

Det er mer enn to år siden kommunestyret i Klæbu gjorde et enstemmig vedtak om å lage retningslinjer for god funksjon og utseende av sentrum, særlig med tanke på nye bygg og fasader. Flere nærings- og leilighetsbygg i Klæbu sentrum ført til negative reaksjoner hos publikum. Blant annet når det gjelder utforming, størrelse og valg av fasadekledning.

Les mer om saken i Trønderbladet tirsdag 10. april!