Fylkesmannen advarer bønder mot å vrake brukbart korn, fordi det ikke vil gi grunnlag for erstatning etter avlingsskadeordningen.

- Gårdbrukerne skal ta kontakt med kommunens landbruksforvaltning uten opphold når det er grunn til å tro et erstatningsberettiget tap har oppstått eller kan oppstå, sier fylkesmannen i en pressemelding.

Årets kornhøst har vær vanskelig på grunn av mye regn, men ifølge fylkesmannen er svært lite korn ødelagt.

- Det er viktig å få fram at mesteparten av kornet er bra, og mye har klart seg, tross langvarig regn, heter det i pressemeldingen fra fylkesmannen.