Sør Trøndelag fylkeskommune har igjen gitt støtte til prestegårdslåna i Melhus. I år er summen 202.000 kroner øremerket videre istandsetting av sørveggen, videre vindusrestaurering, og forsatt farveundersøkelser i bygningen.

Dermed blir det fjerde år på rad at Norsk Institutt for Kulturminneforskning ved konservator Merete Winness kommer til låna for å gjøre farveundersøkelser. Da er alle rom i låna farveundersøkt.

Låna ønsker som før å bruke den meget dyktige og høyt respekterte restaureringshåndverkeren Snorre Fjelldal, som bor på Lundamo, til videre istandsetting og vindusrestaurering, forteller styreleder Kristine Kaasa Moe.

Les hele saken i papiravisa tirsdag 3. april eller pdf-utgaven

STYRELEDER: Låna ønsker som før å bruke den meget dyktige og høyt respekterte restaureringshåndverkeren Snorre Fjelldal, som bor på Lundamo, til videre istandsetting og vindusrestaurering, forteller styreleder Kristine Kaasa Moe.