Trafikkbildet 1. påskedag tydet på at at mange har avsluttet sin påskeferie for å ta siste fridagen hjemme før arbeidsdagen starter på igjen på tirsdag.

Trafikken fra Støren og nordover ble utover ettermiddagen stadig tettere, men bilistene i de lange køene forbi Lundamo viste en fornuftig kjøring med moderat fart og uten farlige forbikjøringer.