Gaupebestanden minket mest i Midt-Norge etter vinterens kvotejakt, men ennå er bestanden høyere enn ønskelig.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ga nylig ut en rapport over gaupebestanden i Norge, målt etter kvotejakten i vinter. Rapporten viser at bestanden av gaupe gikk ned med 13 prosent fra 2009 til 2010. Størst var nedgangen i forvaltningsområde seks, som omfatter trøndelagsfylkene Møre og Romsdal og i forvaltningsområde sju, som er Nordland. Her var nedgangen i bestanden på hele 37 prosent.

- I Midt-Norge finner vi den største nedgangen i Nord-Trøndelag, spesielt i indre Namdalen og i Lierne, sier seniorforsker hos NINA, Henrik Brøseth.

Stor gaupetetthet

Gjennom å telle opp familiegruppene med gaupe gjennom høsten og vinteren fram til jaktstart i februar, og trekke fra antall dyr felt i kvotejakt, har forskerne kommet fram til at det i 2010 lever et sted mellom 80 og 75 familiegrupper og mellom 440 og 470 gauper i Norge.

Brøseth kan ikke gi noen tall på hvor stor den prosentvise nedgangen i gauper i Gauldalen er, men sier at Gauldalen, sammen med Neadalen og Orkdalen er det området med størst gaupetetthet i Sør-Trøndelag.

Sist vinters gaupejakt var rekordstor, og Trønderbladet skreiv i vår at det i forvaltningsregion seks ble skutt 59 dyr av en kvote på 65. I Melhus ble det i løpet av jakta skutt to gauper. Midtre Gauldal og Holtålen var i utgangspunktet tildelt to gauper, som begge ble skutt i Holtålen. Da det ble lagt ut et ekstra dyr på kvota, ble to gauper, en gaupemor og en halvvoksen unge, skutt på Rognes.

SKUTT: Denne gaupa ble skutt under vinterens gaupejakt i Melhus. Trolig blir det uttak i området også neste vinter. Arkivfoto: Torill Ustad Stav.