Har funnet ny metode for å skremme elgen bort fra togsporet

foto