Konkurs for entreprenørbedrift - seks mister jobben

foto