Nå avgjøres det: Skal den gamle skysstasjonen rives eller flyttes?