Mange butikker er knust, og 2/3 av Melhustorget er vannskadd: – Det vi opplevde 6. januar, var spesielt

foto