Foreslår å avskaffe bompengeordningen: – Dette er en utvikling vi er mot

foto