Har sendt ut dobbelt farevarsel: – Fare for lokale oversvømmelser