Har sendt ut farevarsel: - Det er ventet 5 til 10 centimeter snø

foto