Midtre Gauldals nye kommunestyre hadde sitt første møte mandag, da ble blant annet kommunens nye formannskap valgt.

Det formelle valget av ordfører og varaordfører ble også gjort på møtet. Ikke overraskende ble Erling Lenvik (Ap) ordfører og Kristin Gunhildsøien (H) varaordfører. Begge ble valgt med 19 stemmer, mot 10 stemmer for Jens Gunnar Fløttum (Sp) og fire blanke stemmer.

Felleslista i flertall

Det nye formannskapet består av Erling Lenvik (leder), varaordfører Kristin Gunhildsøien, Helge Halvorsen (Ap), Aina Midthjell Reppe (Ap) og Harald Buseth (KrF). Disse kommer fra felleslista, som er ei samarbeidsgruppe mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre.

Senterpartiets representanter i formannskapet er Jens Gunnar Fløttum og Ingrid Wahl Moen. Bygdefolkets liste (Bfl) samarbeidet med Fremskrittspartiet om medlemmer i formannskapet. Den endte med at Harald Rognes og Berit Sølberg Storrø (som for tiden har permisjon på grunn av tvillingfødsel), begge fra Bfl, fikk formannskap-plass.

ORDFØRER: Erling Lenvik (Ap)
VARAORDFØRER: Kristin Gunhildsøien