Sanitetsforeningen i Singsås har hatt kronerulling i sju år, og torsdag ga de 25.000 kroner til barnehagen.

Det var Heimegrend, som er en underavdeling av Singsås sanitetsforening, som i sin tid startet kronerullingen. Pengene skulle gå til barnehagen.

- Nå er kronerullinga i mål, og i anledning Sanitetens uke, som er denne uka, benyttet vi anledningen til å dele ut pengene til barnehagen. Så vidt jeg vet skal de bruke pengene til IKT (Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi)-utstyr til barnehagen, sier styremedlem i Singsås sanitetsforening, Ann Kristin Aune.

Stram økonomi

Ifølge de ansatte ved barnehagen betyr pengestøtten fra Sanitetsforeningen svært mye. På grunn av stram økonomi i skoleverket, er slik støtte barnehagens eneste mulighet til å gi ungene noe ekstra. Totalt har Singsås barnehage 29 barn.

- Barna har jo krav på slikt utstyr, men det fins ikke penger i det ordinære budsjettet til å kjøpe inn, sier Aune.

Hun forteller at singsåsbyggen har vært flinke til å gi penger mens kronerullingen har pågått.

- Folk har vist flott giverglede, og utfordret hverandre til å gi penger. Nå håper jeg bare det blir morsomt for ungene.

I tillegg til 25.000 kroner til barnehagen, har sanitetsforeningen delt ut refleksvester til førsteklassingene i Singsås og til medlemmene i Singsås barnekor. Pengene får de inn gjennom loddsalg og basarer.

- Medlemstallet i sanitetsforeningen er dessverre på vei ned. Det er ikke så lett å få inn folk i styre og stell, selv om de fleste støtter oss, seier Aune, og legger til at Singsås sanitetsforening har mellom 170 og 200 medlemmer.

SANITETSSTØTTE: Barnehagen på Singsås fikk 25.000 kroner av den lokale sanitetsforeninga torsdag. Kjellrun Forseth tar imot pengene fra Ann Kristin Aune, til stor begeistring ra barna.