Mandag ettermiddag gikk formannskapet inn for å sentralisere ungdomsskolene og å legge ned Hauka barneskole.

Utvalget for oppvekst og kultur hadde møte like før formannskapet. De kom med ei innstilling til formannskapet der var resultatet motsatt. Der var det fire for å bevare skolestrukturen som i dag, mens tre var i mot. Flertallet i ok-utvalget meinte at en heller burde se på resursfordelinga mellom skolene, i stedet for å sentralisere for å få flere lærere til Støren-skolene.

Vil utsette Hauka-nedleggingEtter forslag fra Høyre gikk formannskapets flertall inn for å vente med å legge ned Hauka-skolen til neste høst, i stedet for over nyttår.

Sp og Bygdefolkets liste var kritisk til sentraliseringa. Bygdefolkets liste argumenterte for at en må finne friske penger for å bevare skolestrukturen som i dag. Sp var kritisk til at formannskapet ville sentralisere for å gi flere lærer til Størenskolene, mens rapporten de baserte dette på hadde som forutsetning å sentralisere for å spare penger.

Ap og Høyre argumenterte for at en må sentralisere for å bedre kvaliteten på undervisninga og flytte på lærere til Støren der det står dårligst til. Der er det vanlig med veldig store klasser. På Støren barneskole har en lærer 40 elever seks timer i uka på andretrinnet.

Formannskapet kommer med si innstilling og sitt råd til kommunestyret som endelig avgjør skoleframtida mandag 27. oktober.

SEKS MOT TRE: Det ble Seks mot tre-flertall for sentralisering av ungdomsskolene og å legge ned Hauka skole. Sp og Bygdefolkets liste stemte mot. Ap, Høyre og Frp stemte for. Foto: Øystein Windstad