Naboer klaget da Skaun kommune ga tillatelse til ombygging, tilbygg, påbygg og riving på en eiendom på Lykkjneset. Nå har fylkesmannen bekreftet kommunens vedtak.

Grunnen til at naboene klagde, var fordi de mente at boligen etter en ombygging ville bli for høy og ruvende. I forbindelse med klagesaken har fylkesmannen vært på Lykkjneset i Buvika for å se på eiendommen. Den største endringen på boligen vil bli mot sjøsida, og Skaun kommune vurderte ombyggingen slik at den ikke vil ødelegge utsikten til naboene. Fylkesmannen har nå vurdert både klagerens argumenter og kommunens vurderinger, og er kommet fram til samme resultat som kommunen.

– Huset vil selv etter oppfylling av terreng og heving av tak, komme lavere enn nabohusene, og vi er enige med kommunen i at det synes naturlig å utnytte tomtas fall med kjelleretasje. Vi kan ikke se at omsøkte tiltak vil frata naboene sol, luft eller utsyn i større grad enn det man må regne med i tilsvarende boligområder, skriver fylkesmannen i sin vurdering.

Fylkesmannens vedta er endelig, og kan ikke påklages videre.