Et enstemmig kommunestyre trekker anmeldelsen.- Det er en entydig konklusjon om at administrasjonen har gått ut over sin myndighet, sier Nils Kjetil Enodd i Bygefolkets liste om rapporten fra Revisjon Midt-Norge.Måtte ha hjelp i regletolkning

Ekspertene strides i spørsmålet om administrasjonen i Midtre Gauldal kommune kunne anmelde arbeidet med setervegen. Kontrollutvalget i kommunen sendte det vanskelige spørsmålet over til Revisjon Midt-Norge. De slår fast at reglene ikke gir administrasjonen lov til å anmelde saka. Tidligere lensmann Per Bjarne Bonesvoll er en av de som ble anmeldt. Han sitter også i kommunestyret for Bygdefolkets liste og er medlem i veglaget. Det er også Sv-politiker i kommunestyret Jens Olav Hov. Svigersønnen til politiker Nils Kjetil Enodd er også medlem av veglaget.Forandrer lite

At anmeldelsen blir trukket forandrer situasjonen lite. Påtalemyndigheta vil trulig gå videre med saka fordi den har stor prinsippverdi. Regional- og kommunaldepartementet slår fast at veglaget i Endalen i Budal har søknadsplikt i denne typen arbeid. Hadde veglaget søkt, ville de etter all sannsynlighet fått nei. Den store striden står om dette er en forbedring av eksisterende veg, eller om det dreier seg om bygging av ny veg. Veglaget sier de ønsker å forbedre en veg som har vært der i over hundre år. De ønsker en bedre veg til setrene, der det blant anna drives sauedrift. Kommuneadministrasjonen på si side meiner dette er ulovlig bygging av veg i et landskapsvernområde.

VEGBYGGING? Her var det før en kjerreveg med hjulspor. Er dette reparering og oppgradering av gammel veg, eller er det bygging av ny veg? Døm sjøl. Foto: Midtre Gauldal kommune