- Vi sendte ut alt tilgjengelig mannskap da meldingene kom, men denne typen feil er vanskelig å lokalisere, forklarer administrerende direktør i Gauldal Energi, John Reese.

Mandag gikk strømmen klokken tre, og da trodde man feilen skyldtes en brann et annet sted i ledningsnettet. Etter at strømmen forsvant på samme tid neste dag, viste det seg at årsaken til strømbruddene lå i en jordkabel, og at brannen var en følge av den opprinnelige feilen.

- Vi forsker fortsatt på det, men kabelen er nå tatt ut av nettet, og strømmen transporteres rundt. Det er svært sjelden at vi får slike strømutfall. Vi beklager selvfølgelig, men slike feil er det vanskelig å være herre over, sier Reese.

Områdene omkring Støren sentrum var uten strøm omkring en time begge dager.