Årets barnehageopptak viser at det ikke er nok barnehageplasser i Melhus kommune, og det gjelder spesielt på Lundamo. Der er det behov for 10 helplasser, og det er ventet at behovet vil øke dersom nye byggefelt blir lagt ut. Som ei midlertidig løsning har Lundamo barnehage foreslått å sette opp en brakkerigg som tilsvarer ei barnehageavdeling. Det skal også arbeides med planer for permanente barnehagelokaler.

Melhus kommunestyre har enstemmig vedtatt et slikt midlertidig barnehagetilbud.