Hauka skole trenger ikke å koste mer enn ei krone om noen vil ta over skolen, mener ordfører Erling Lenvik.

Mandag kveld inviterer det gamle foreldreutvalget ved Hauka skole til folkemøte om framtida til Hauka skole. Ordføreren hadde også tenkt å sammenkalle til møte om skolen, men ble klar over at FAU ved Hauka skole kom ham i forkjøpet da Trønderbladet ringte for å høre om ordførerens tanker om Hauka skole.

Godt initiativ

- Dette er et godt initiativ, og veldig positivt. Hvis de som sokner til skolen, vil ha den, tror jeg de får overta bygningen. Den trenger ikke å koste mer enn ei krone. Jeg vil gå veldig sterkt inn for at det blir prisen, sier Lenvik.

Lenvik er opptatt av at skolen bør tas i bruk slik den ikke forfaller. Han har hatt henvendelse fra blant annet Sokna IL som har spurt om de fortsatt kan bruke skolen i forbindelse med idrettsarrangement som skirenn. Kor og eldregrupper har også spurt om de fortsatt kan bruke skolen. Ingen fra næringslivet har henvendt seg med forespørsel om å gjøre om skolen til næringslokaler.

Etter det åpne møte på mandag, ønsker ordføreren å gå videre med arbeidet han har startet i forhold til lag og organisasjoner som vil fortsette bruken av skolen. Han ser også for seg et samarbeid med næringslivet der de kommer inn med økonomisk støtte slik at skolen kan holde åpen for lag og organisasjoner.

Dersom ingen vil ta over skolen, vil ordføreren ta saken opp i formannskapet for å høre hva som videre skal skje med skolen.

Økonomien

- Målet med møtet mandag er å få satt ned ei gruppe som kan arbeide sammen med kommunen. Vi håper at kommunen kan bidra litt i eventuell drift. Det er vanskelig å si om vi vil ta over før vi vet hvilke utgifter det er på for eksempel strøm, sier Arve Olav Sæther som satt i det tidligere FAU for Hauka skole.

Sæther forteller at de ønsker å se hvilke driftsutgifter de kan pådra seg om de tar over skolen.

Under møtet vil det også bli drøftet om foreldre har innspill til kretsgrensene. Utvalg for oppvekst og kultur har en høring om hvor kretsgrensene for skolene skal gå.