Beboere på Karivollen og på Løvset i Melhus er i sjokk etter at Melhus sentrum nord pekes ut som aktuell plassering for ny godsterminal.

- Hele feltet er i sjokk over at det er tenkt en terminal her. Mange er ikke klar over hvor mange som bor her, sier Sigrid Berit Støen, styremedlem i Karivollen og Brubakkhaugen velforening.

Mange barnefamilier

Velforeninga har rundt 120 husstander som medlemmer, og Støen tror at mange ikke vet hvor mange som faktisk bor på Karivollen. Beboer og medlem Janne Nikolaisen forteller at mange barnefamilier har kommet til etter at det har skjedd et generasjonsskifte i feltet.

Feltet ligger like nord for Melhus sentrum og rett ved siden av jernbanelinja. På den andre sida av linja ligger kornåkeren som Jernbaneverket under et møte i Melhus i forrige uke presenterte som meget aktuell plassering av en ny godsterminal. Onsdag skal blant annet ordførere i berørte kommuner, i møte med Jernbaneverket for å bli kjent med Jernbaneverkets planer for ny godsterminal.

Både beboere på Karivollen og på Løvset protesterer på at åkeren til Anders Eggen skal huse en godsterminal. Også for noen år siden ble den samme åkeren utredet som mulig plassering, og Gunvor Hammernes sier at beboerne da strevde mye for å unngå en terminal i nabolaget.

- Jeg trodde faktisk ikke at de kom tilbake med dette nå. Det ble avgjort da at området til Eggen ikke var aktuelt. Da var det krav om brede veier inn til terminalen, og det ville ta enda mer dyrkamark, sier Hammernes.

Hun har vokst opp på en jernbanestasjon, og vet inderlig godt hvor mye støy toget kan frambringe.

Inferno av lyd

- En godsterminal vil bli et inferno av lyd, og det blir helt uholdbart. Lyden går oppover lia. Nå er beboerne på Karivollen endelig kvitt E6 og så vidt har pustet ut før dette kommer, sier Ronald Nygård som snakker på vegne av Rønningsgjerdet velforening på Løvset.

Ivar Støen sier at beboerne på Karivollen er vant til at toget kjører forbi. Han mener det blir noe annet når tog stopper og starter opp igjen ut fra støynivået de har når togene stopper utenfor Karivollen om natta. Da hører beboerne at det kviner i togene. Han tror ikke at en jordvoll rundt en terminal vil hjelpe på støynivået.

- Da de skiftet skinner utenfor feltet, var det helt forferdelig og vanskelig å få sove, sier Nikolaisen.

Politiker-engasjement

- Vi vil ikke ha en stille avgjørelse, sier Støen som ber om at melhuspolitikerne aktiviserer seg.

Støen er klar over at 100 arbeidsplasser kan komme til Melhus om det blir terminal i kommunen.

- Vi er også interessert i at arbeidsplasser legges til Melhus, men jeg fatter ikke at en godsterminal kan bli lagt inntil tettbebyggelse, sier Støen.

SMÅ OG STORE: Denne gruppa utgjør åtte husstander på Karivollen, og er bare noen av de mange små og store som bor i boligfeltet.