Arve Nordbotn - Trondheimsinvestoren som i fjor høst kjøpte bankbygget på Støren og den kombinerte bolig- og forretningsbygningen mellom banken og Domussenteret – utvider nå sitt engasjement i kommunesenteret i Midtre Gauldal.

Fra 1. mai overtar han den gamle Esso-stasjonen i Engan. Intensjonen er å sanere den tidligere bensinstasjonen og utvikle området til boligformål. Til Trønderbladet sier Nordbotn at han ønsker å samarbeide med kommunen og Engan velforening for å finne fram til løsninger som alle ser seg tjent med.

Dialog

Personlig kan han tenke seg et tun med et bygningskompleks i to etasjer med små og lettstelte leiligheter. Hvor mange leiligheter det kan eller bør bli, er et spørsmål som må avklares gjennom nærmere vurdering av behov og den dialog han tar sikte på å ha om saken både med kommunen og velforeningen.

Det er Midtre Gauldal kommune gjennom Eiendomsmegler 1 som har solgt den tidligere Esso-stasjonen som i tillegg til stasjonsbygningen består av en tomt på rundt fire mål.

Budkamp

To interessenter deltok i budkampen om eiendommen hvor kommunen de siste årene har hatt sin brannstasjon og base for uteseksjonen ved teknisk avdeling. Gjennom den nye reguleringsplanen for Støren sentrum nord er området regulert til forretnings- og/eller boligområde.

Gildset Transport bød 50.000 kroner mer enn de 800.000 kronene kommunen valgte å selge eiendommen for til Arve Nordbotn og hans selskap Nærings- og boligutleie A/S.

Ordfører Erling Lenvik sier i en kommentar at når kommunen foretrakk budet fra Nordbotn, har det sammenheng med et sterkt ønske, ikke minst fra beboerne i Engan, om at det må bli boliger i området. Det har også spilt inn at kommunen gjerne vil være med og bidra til å dempe striden mellom boligeierne i Engan og den rasktvoksende bedriften Norsk Kylling, ved å legge til rette for at det tidligere bensinstasjonsområdet kan bli tatt i bruk til boligformål istedenfor til en mulig sjenerende næringsaktivitet.

Vil bruke litt tid

- Jeg vil bruke litt tid på å planlegge boligbyggingen, sier Nordbotn. Han kan derfor ikke si hvor snarlig bebyggelsen etter den gamle bensinstasjonen kommer til å bli revet. Inntil videre leier Kolo Veidekke den ene hallen i stasjonsbygningen.

Men Nordbotn understreker at det ikke vil drøye veldig lenge til det blir byggestart for boligbebyggelsen som skal etableres. Så snart rundene med planlegging er unnagjort, er han parat.

Hitterværing med tro på Støren

- Jeg har stor tro på Støren som tettsted og stedets framtidsmuligheter, sier Nordbotn. Han er full av lovord for den gode og positive mottakelse han har fått så langt i Midtre Gauldal.

For ni år siden kjøpte han og familien hytte ved Burusjøen ved Kotsøy og det var innfallsporten til at han fikk øynene opp for Midtre Gauldal og Støren spesielt. I sommerhalvåret er han og kona på hytta praktisk talt hver eneste helg, og han abonnerer på Trønderbladet for å følge med i det som skjer i dalføret.

Nordbotn er 46 år og både han og kona er fra Hitra, men de har bodd i Trondheim de siste 17 årene. Ved å legge stein på stein har han med god støtte av kone og et par brødre bygd opp sitt eiendomsimperium i byen som nå omfatter blant annet ni større bygårder med et stort antall utleieleiligheter. Han startet som brukt- og antikvitetshandler, men etter fire år ga han seg med den geskjeften. Også en pub eier han i Trondheim.

På tampen av fjoråret solgte Nordbotn en større bygård på Øya med pen fortjeneste. Det har gjort at han ikke har lån eller har behøvd å stifte gjeld for sine eiendomsinvesteringer på Støren.

Eiendomskonge på Støren: Trondheims-investoren Arve Nordbotn (46) har på kort tid kjøpt tre større eiendommer i kommunesenteret i Midtre Gauldal – Sparebank1-bygget, den kombinerte bolig- og forretningseiendommen mellom banken og Domussenteret og nå den gamle Esso-stasjonen i Engan.