Innføring av bytakst i Melhus sentrum må ikke gå utover reisende fra andre deler av kommunen.

Det mener Melhus formannskap som har vedtatt at nye kollektivsatser ikke må medføre økte kostnader for reisende innad i Melhus kommune.

Bekymringer

- Det er veldig greit hvis det blir bytakst til Trondheim, men flere er bekymret for hva som skjer innad i Melhus. Vil det bli uforholdsvis dyrt å reise fra for eksempel Hovin, sier ordfører Erling Bøhle.

Melhuspolitikerne har lenge vært bekymret for at bytakst kan føre til at alle kjører til Melhus sentrum for å parkere, og at det vil føre til forverring av parkeringsproblemene. I torsdagsavisa skrev vi om at Melhus lensmannskontor har sett seg nødt til å ilegge parkeringsbøter i Melhus sentrum fordi bussene ikke kommer fram. Deres erfaring er at folk ikke respekterer bøtene som er gitt.

Vil unngå parkeringskaos

Bøtene gis til dem som parkerer ulovlig, og det skjer rett som det er. Trønderbladet har selv observert ulovlig parkerte biler i for eksempel Jernbanevegen, og det skjer også parkering utenfor oppmerket område og på fortau. Ordføreren er forundret over at lensmannskontoret mener det er flust med parkeringsplasser i Melhus sentrum.

For å unngå parkeringskaos, ber formannskapet om at det blir det de kaller naturlig opptrapping av busstaksten sørover fra Melhus sentrum, og at det primært blir samme takstsone fra Kvål til Hovin og Hølonda.