Ny E6 fra Klett til Oppdal kan koste bilisten 210 kroner i bompenger en vei.

Da er ikke utgiftene med å passere bomringen i Trondheim tatt med. Ordfører Erling Bøhle sier at en bilist som kjører fra Oppdal og helt inn til Trondheim sentrum, må ut med nærmere 600 kroner i bompenger for en bytur.

600 kroner blir altså utgiftene for en tur til byen og så hjem igjen. Denne summen inkluderer bompenger på strekninga Oppdal-Rennebu-Midtre Gauldal-Melhus-Trondheim sentrum (miljøpakken), og kan bli en realitet når ny E6 i Gauldalen skal bygges.

Ordførere i de berørte kommunene og fylkesordfører Tore Sandvik har lenge kjempet for en samlet utbygging på denne strekninga.

- For en oppdaling vil det svi på pungen å dra til Trondheim, sier ordføreren.

Ny E6 er fortsatt på planleggingsstadiet, og Stortinget har ikke vedtatt finansiering bortsett fra å si at nye veier som skal finansieres gjennom Nasjonal transportplan, må bompengefinansieres. Bompengeinnkreving for veier i Trondheim er allerede satt i gang, og politikerne i både Melhus og Midtre Gauldal har vedtatt at ny E6 oppover Gauldalen kan bompengefinansieres.

Sju bomstasjoner

Ei E6-gruppe bestående av ordførere i kommuner der ny E6 skal gå gjennom, har sammen med Statens vegvesen sett på mulig finansiering av ny E6. De har kommet fram til sju bomsnitt, og at hver passering koster 30 kroner. Det blir da 210 kroner for den som kjører fra Jaktøyen i Melhus og til Oppdal. Bøhle presiserer at alt ennå er på tankestadiet, men at diskusjoner pågår i E6-gruppa.

- Vi vil ha ny vei, men hvor mye er vi villige til å betale. Det er et tankekors at veien blir så himla dyr, og vi må ha folkeopinionen med oss, sier Bøhle.

LES OGSÅ: - En bomstasjon i Melhus