8. juni blir det offentliggjort hvem som har det beste forslaget til hvordan nye Lundamo skole og barnehage skal bli.

Fire firma har fått kjempe i arkitektkonkurransen, og en jury har pekt ut et vinnerforslag. Men hvem dette er, vil Melhus kommune ikke offentliggjøre nå.

Hemmelig ennå

- Formannskapet skal avgjøre dette 8. juni, og saken er unntatt offentlighet fram til da. Møtet blir lukket når saken blir behandlet, sier utviklingssjef Egil Johannes Hauge i Melhus kommune.

17. juni holder kommunen informasjonsmøte på Lundamo der folk vil bli orientert om planene for skolen, barnehagen og uteområdene. I tillegg til skole og barnehage skal det også bygges kunstgrasbane, og det kan også bli opparbeidet areal for andre friluftsaktiviteter. Flertallet i kommunestyret vil at den gamle skolen skal rives. Arkitektenes forslag inneholder også idrettshall.

Ordfører Erling Bøhle kommenterte under folkemøtet om kommunedelplanen for nedre Melhus forslagene til nye Lundamo skole slik:

- Nå har vi fått tegningene for nye Lundamo skole. Det er ei yrkesgruppe som aldri slutter å leke med legoklosser, og det er arkitektene, sa ordføreren.

Funkisstil

De fire forslagene viser skolebygg i funkisstil. Noen har satset på en etasje, mens andre ser for seg skole bygd i høyden. Ett av firmaene som har levert inn forslag, er Skanska. De bygger Gauldal skole og kulturhus. Da Trønderbladet ringer Skanska for å høre om de vil kommentere ordførerens syn på arkitektforslagene, blir det først latter å høre fra Skanska. De bestemmer seg for ikke å kommentere ordførerens utspill.

- Vi ønsker ikke å kommentere siden forslagene er til jurybehandling. Det kan vi gjøre etter formannskapsmøtet 8. juni, sier prosjektutvikler Inge Nørstebø.

Skanska vet ikke om de har det foretrukne forslaget, og de har bare fått vite at det blir kjent 8.juni. Trønderbladet kjenner heller ikke til hvem som har juryens foretrukne forslag, men har fått vise fram alle forslagene.

FORSLAG: Team-Byggs forslag er kalt "kamelhus".
FORSLAG: Pihls forslag er kalt "glæden ved at skabe".
FORSLAG: Dette er Hents forslag.