Turistene er ivrige lesere av Trønderbladets sommeravis, men her finnes også oppdatert informasjon om hva innbyggere i Gauldalen kan oppleve i sitt nærmiljø. Avisa er trykt i 11.000 eksemplar, og sendes til alle husstander i Melhus og Midtre Gauldal kommuner. Adresseavisens abonnenter i Holtålen og Rennebu får også sommeravisa i dag. I tillegg blir avisa å finne på bensinstasjoner, campingplasser, butikker, serveringssteder og hos busselskap. Gaula natursenter på Støren har også fått avisa til gratis utdeling, og her kan både turister og gauldalinger få enda mer informasjon om sommeropplevelser, arrangement og severdigheter.

Daglig leder i Trønderbladet, Stig Mikkelsen, regner med at papirutgaven av sommeravisa leses av nesten 38.000 mennesker.

Avisa har hele 88 sider. Her er egne temadeler for hva man kan oppleve i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun kommuner. Gaula og laksefisket har fått sine egne sider, blant annet med årets fiskeregler i Gaula.

Sommeravisa kan også leses på Trønderbladets nettavis