Fra lørdag 15. juni til mandag 17. juni skal det utføres planlagt vedlikeholdsarbeid på flere strekninger. Reisende i området berøres ved at Rørosbanen er stengt mellom Støren og Trondheim. Her settes det opp buss mellom stasjonene.

I pressemelding skriver Jernbaneverket følgende om vedlikeholdsabeidet som skal utføres på jernbanen i gjennom Gauldal.

  • På Lundamo stasjon byttes komplett en sporveksel.

  • I forbindelse med disse arbeidene i jernbanesporet stengesto planoverganger i Melhus deler av lørdag 15. juni 2013: Hofstad planovergang mellom Ler og Søberg stenges mellom klokken07:00 og 24:00. Lerli planovergangmellom Melhus og Nypan stenges mellom klokken 14:00 og 23:00.

For reisende på Dovrebanen settes det opp buss mellom Lillehammer og Trondheim. Siste etappe mot Oslo går som vanlig på spor.

NSB har følgende informasjon om Trønderbanen og Meråkerbanen:

  • På Trønderbanen kjøres det buss mellom Trondheim S - Lademoen – Trondheim S og tog Lademoen – Steinkjer – Lademoen. For togene som går Steinkjer – Trondheim S / Lerkendal søndag 16. juni blir det alternativ transport fra Lademoen til Lerkendal.

  • For kunder som denne helgen skal reise til Sverige med Meråkerbanen, blir det buss fra Heimdal og Trondheim S -  Vikhammer  – Trondheim S / Heimdal og tog Vikhammer til Storlien / Østersund og Østersund - Storlien – Vikhammer.

Gauldalinger som har planlagt tur til Nord-Norge transporteres med buss mellom Trondheim og Stjørdal. Reisen videre til midnattsolens rike fortsetter med tog.