Engan er en av fire bønder i Trøndelag som deltar i pilotprosjektet "Folkefjøset". I dag koster det fort opp mot ti millioner kroner å investere i nye driftsbygninger og det stiller store krav til inntjening.

Hensikten med Folkefjøset er modernisere og fornye eldre gårdsbruk til en fornuftig kostnad. Landbruksminster Slagsvold Vedum var i dag på en liten turné i Trøndelag fra Verdal i nord til Meldal i sør. På veien stoppet han på Melhus for å høste av Engans erfaringer. Melhus-bonden har 20 kyr stående i fjøset.

- Dette er et godt eksempel på at eldre driftsbygninger kan moderniseres. Hvis kostnadene holdes nede så blir driften mye mer lønnsom, sier han.