Oppspill til tidenes største investering på Støren