Bare 41 prosent av barn mellom ett og fire år sitter bakovervendt i bilen. Det viser en landsomfattende telling utført av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring.

– Det er nedslående at så mange små barn sitter feil vei. Barn opp til tre år har fem ganger større risiko for å bli drept eller skadd ved en kollisjon hvis de sitter i kjøreretningen i stedet for bakovervendt, sier Carina Henske i Trygg Trafikk.

Treåringene er dårligst sikret, bare 14 prosent sitter bakovervendt. 50 prosent av to-åringene sitter bakovervendt, mens andelen for ettåringene er 76 prosent.

– Hodet er en vesentlig del av kroppsvekten de første årene og kan utgjøre nærmere en tredjedel av vekten. Samtidig er muskler og benbygning svakere hos dem enn hos større barn og voksne. Et kraftig rykk forover kan derfor få invalidiserende konsekvenser på den skjøre nakken, sier Henske.

Et voksent menneske på 75 kilo vil med tilsvarende vektfordeling ha et over 20 kilo tungt hode.

Årets telling viser likevel at flere barn nå sitter riktig vei, seks prosentpoeng flere enn i fjor.

– Vi håper at denne trenden fortsetter. Butikkene som selger barnestoler hjelper oss med å spre informasjon om viktigheten av å sitte bakovervendt, sier Henske.

Lenger enn loven

Loven sier at barn skal sitte bakovervendt til de veier ni kilo. Det er et for tidlig tidspunkt å snu barnet fremover på, mener både Trygg Trafikk og If.

– Vi håper at barna kan sitte bakovervendt til de er fire år, i hvert fall vesentlig lenger enn regelverket krever, sier sikkerhetssjef Jan Olav Nilssen i If Skadeforsikring.

For forskjellen på bakovervendt og forovervendt sikring er stor.

– I en kollisjon kan et forovervendt barn risikere nakkebrudd i stedet for det som kunne endt med et blåmerke. I bakovervendt posisjon blir trykket ved en kollisjon fordelt på hele området fra hodet til baken når ryggen presses inn i stolryggen, sier Nilssen.

If har siden 1993 leid ut rundt 130 000 barnestoler til norske barnefamilier.

– Det finnes svært mange stoltyper der ute, og folk syns det er vanskelig å vite hvilken de skal velge. Derfor har det vært populært å overlate til fagfolk å velge stoler som er bra nok, sier Nilssen.

Til barn mellom ni måneder og fire år anbefaler Trygg Trafikk og If deg å velge et barnesete som er godkjent etter den svenske plustesten. Setene har et gult merke med påskriften ’’Plus test’’.

Gir etter for mas

Dersom ikke kollisjonsputen i passasjersetet foran er koblet ut, er baksetet det beste stedet for barn å sitte, helt til de er over 140 centimeter høye.

Men bakovervendt kan bli ensomt hvis det ikke er medpassasjerer i baksetet.

– Du kan for eksempel montere et speil som festes på nakkestøtten i baksetet. Da kan du ha øyekontakt med barnet ved å kikke i sladrespeilet, sier Carina Henske i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk får også en del henvendelser fra foreldre som lurer på om ikke barn tar skade av å sitte med bøyde ben. Men det gjør de ikke, som oftest syns de ikke det er så ubehagelig heller.

– Gi ikke etter for mas om å sitte framovervendt. Det er også viktig å stramme beltene godt hver gang, det skal bare være plass til et par fingre mellom selen og barnet. Beltene må reguleres etter hvor mye klær barnet har på seg. Hvis de ble tilpasset når en jakke var på, blir de for slakke når den er av, sier Henske.

Moderne biler har en stivere konstruksjon enn tidligere tiders biler. At kupeen i større grad bevares intakt i en kollisjon, øker muligheten for at personene i bilen overlever en kollisjon i høy hastighet, men stiller også høye krav til bilbelter og barnestoler.

Påkjørt bakfra

I fjor var nesten 2000 personbiler involvert i påkjørsler bakfra som endte med personskade. En del småbarnsforeldre stiller derfor spørsmål ved nytteverdien av å sitte bakovervendt.

– Påkjørsler bakfra utgjør en stor andel av ulykkene, men det er stor forskjell på skaderisikoen. Når begge kjøretøy beveger seg i samme retning, er kollisjonsenergien stort sett alltid mye lavere enn sammenstøtet i en møteulykke. Faren for skader er dermed også mindre, sier Jan Olav Nilssen i If Skadeforsikring.

Regionale forskjeller, barn (1-4 år) som sitter bakovervendt:

Nord-Norge: 41 prosent

Trøndelag: 36 prosent

Sørlandet: 24 prosent

Vestlandet: 53 prosent

Østlandet: 41 prosent

Kilde: Newswire