- Regjeringspartiene forleder boligeierne når de fastslår at eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig vil gå ned ved gjennomføring av regjeringserklæringen.

Dette hevder Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund i en pressemelding.

I regjeringsplattformen legges det opp til at kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille på boliger og fritidsboliger.

70 kommuner har i dag en sats mellom 7 og 5 promille. Eiendomsskatten på bolig utgjør i disse kommunene 1765 millioner. Når disse kommunene skal ned til 5 promille, reduseres eiendomsskatten med 340 millioner kroner.

Kan øke til fem promille

Dette innebærer at dersom alle kommuner med eiendomsskatt på bolig i dag justerer satsen til 5 promille, vil eiendomsskatt på bolig øke med ca. 2,3 milliarder kroner innenfor rammen av regjeringserklæringen.

Det vil altså bety økning for folk flest, ikke kutt i eiendomsskatten som forespeilet.

Flere kan innføre

I 2017 var det 426 kommuner i Norge, og 144 av disse har ikke innført eiendomsskatt.